Assali Stefen

Assali Stefen, som er et italiensk firma, er verdenskjent for deres design,
produksjon og distribusjon av aksler samt oppheng til trekkvogn, hengere
og andre spesielle anvendelser.

I 2011 utvidet de sortimentet med ROR-standardaksler og oppheng.
Siden da har de utviklet nye løsninger, som imøtekommer de skiftende
behov på transportmarkedet. De er i dag kjent for deres høye fleksibilitet
og produktilpasning.

Mange av disse akslene finner du her hos oss i BEVOLA.

Assali Stefen