Reklamasjon

Ønsker du å reklamere på en vare?

 1. Kontakt Kundeservice på tlf. 33 12 17 00
  Følg deretter punkt 2

 2. Reklamasjonsskjema skal fylles ut - velg én av følgende måter:

  Online-skjema 
  Fyll ut online-skjema.
  Når du sender varen, skal forsendelsen være merket med REKLAMASJON samt med navnet på den person hos BEVOLA, som du har avtalt returnering med.
  Link til online-skjema
  (Parker-produkter: online-formular kan ikke benyttes - følg Parker-prosedyre nedenfor.)

  eller

  Print reklamasjonsskjema
  Last ned reklamasjonsskjema.
  Fyll ut skjema.
  Send skjema på e-post til reklamasjon@bevola.no
  Når du sender varen, skal forsendelsen være merket med REKLAMASJON og reklamasjonsskjema legges ved.
  Link til print-skjema

  Print reklamasjonsformular PARKER
  Last ned reklamasjonsformular.
  Fyll ut formularet.
  Ta et bilde av typeskilt.
  Send formularet og bilde på e-post til reklamasjon@bevola.no
  Når reklamasjonsansvarlig har mottatt din e-mail med formular og bilde, blir du kontaktet for nærmere avtale om retur av vare, returnummer osv.
  Link til print-formular PARKER-produkter