Reklamasjonsark

Ved reklamasjon skal reklamasjons skjema fylles ut.
Klikk på link under for å laste ned skjema.
Send utfylt skjema til e-post: office@bevola.no.
Kopi av skjema legges også ved returnerte komponenter.
Utfylt skjema er en forutsetning for behandling av reklamasjon.

Standardvarer kan etter skriftlig avtale returneres i 30 dager fra leveringstidspunktet.
Bevola Norge AS er ikke forpliktet til å ta varer retur som er gått ut av sortimentet, skadet eller på annen måte erstattet av ny type. Bevola Norge AS tar ikke spesial- og bestillingsvarer i retur.
Retur av varer foregår for kjøpers regning og ansvar og Bevola Norge AS kan beregne et returgebyr på 10% av varens verdi, minimum 250,- kr.


Last ned skjema >