Retur av varer

Standardvarer kan etter skriftlig avtale returneres innen 30 dager fra leveringstidspunktet.
Bevola Norge AS er ikke forpliktet til å ta varer i retur som er gått ut av sortimentet, skadet eller på annen måte erstattet av ny type. Bevola Norge AS tar ikke spesial- og bestillingsvarer i retur.
Retur av varer foregår for kjøpers regning og ansvar.
Bevola Norge AS kan beregne et returgebyr inntil 20% av varens verdi, minimum 250 kr.

Kopi av følgesseddel/faktura skal vedlegges og varen skal fremsendes franko til BEVOLA.

Last ned Returskjema her...