facebook no-scripts
Lastsikring, ADR-utstyr & skilter

BEVOLA TILBYR ET BREDT SPEKTER AV LASTSIKRING, ADR-UTSTYR OG SKILTER.

I henhold til Forskrift om landtransport av farlig gods skal alle som håndterer farlig gods inneha den nødvendige kompetanse og ha det nødvendige utstyr. I BEVOLAs varesortiment finner du alt fra personlig verneutstyr til det materiell du trenger å utruste kjøretøyet med.

LASTSIKRING

Lasten skal være sikret slik at den ikke kan forskyve seg eller falle av under transport. Den skal videre være sikret ved låsing, stenging, surring eller ved en kombinasjon av disse metodene.

ADR-UTSTYR

BEVOLA har et av markedets mest komplette utvalg av produkter for transport av farlig gods som personlig verneutstyr, ADR – bag/koffert, faresedler, alle typer ADR-skilt, refleks skilt, ADR-lykt, brannslukkere, lastesikring.

REFLEKSER OG SKILT

Husk å merke vogntoget med riktig skilting. F.eks. ved skilting bak varierer praksisen ofte og det er viktig å sjekke at man er oppdatert vedr. regelverket.

KONTAKT oss på 33 12 17 00 eller office@bevola.no. Vi er klare til å hjelpe deg med å finne den beste løsningen for dine spesifikke behov.