BevoParts - eftermarked

BevoParts er Bovolas ettermarkedskonsept på spesialdeler og slitedeler til ROR aksler. Deler til vårt Nordiske akselkonsept er unike, og kan kun kjøpes via Bevola eller Bevolas sammarbeidspartnere. For at oppfylle garantikrav på våre aksler aksepteres det kun bruk av originalkomponenter.
Formålet med BevoParts er og tilby ettermarkedet de samme kvalitets deler som brukes ved produksjonen av våre aksler. Disse delene vil også være kompatible på ROR selv utenfor vårt akselkonsept. Det avgjørende ved valg av underleverandører til Bevonac og nå også BevoParts, er deres vilje og evne til og markedstilpasse seg vårt behov i forhold til kvalitet og levetid. Det betyr også at vårt samarbeid med akselprodusenten tillater Bevola og kunne levere et helt unikt akselkonsept tilpasset nordiske forhold. Vi stiller også massive krav i forhold til underleverandørens holdninger i forhold til klimaet og miljøet i de innovative produktprosesser. Det er også gjennom aktivt samarbeid prosesser som påvirker dette i en positiv retning. Bevola utvider sortimentet i BevoPro serien løpende, men hovedfokus er på akselens hovedkomponenter som støtdempere, luftbelger, foringer og lager som inngår i en standard akseloppbygning.
BevoParts er utelukkende tilgjengelig gjennom Bevola og Bevolas samarbeidspartnere i Norden, og er en forutsetning for at Bevonac garantien er gjeldende for ROR aksler levert av Bevola.