Hydraulikk

mobilhydraulikk

I 2016 beslutte vi og styrke vårt program på hydrauliske komponenter. Vi har tradisjonelt sett hatt våre egenproduserte hydraulikktanker samtidig som vi har hatt noen underleverandører på standard.
Det er lagt ned store investeringer i vårt tankprosjekt i forholdt til optimalisering av flow, nedkjøling, og kavitasjonsproblematikk. Alle våre standard tanker produseres i dag i en automatisert prosess ved hjelp av roboter. Dette sikrer en høy og stabil kvalitet.
Samtidig har vi også utvidet vårt program av tipp-sylindre, ventiler, sentraler og pumper.
Hele vårt konsept tilpasses vårt marked, slik at det enkelt kan bestilles komplette hydrauliske systemer fra en leverandør.